Home » Learn English » The best preparation for IELTS Reading

The best preparation for IELTS Reading

The best preparation for IELTS Reading


Thầy Hà đã có hơn 16 năm dạy Tiếng Anh đỉnh cao, đã đào tạo, luyện thi hầu như tất cả các đề thi chuẩn hóa (TOEFL, IELTS, SAT, GRE, GMAT). Kinh nghiệm giảng dạy kết hợp với khả năng nghiên cứu, tư duy phân tích và phản biện tốt và đặc biệt là tình yêu đọc sách, tất cả đã giúp thầy luôn phát triển và hoàn thiện phương pháp giảng dạy.

DOWNLOAD

http://usafiles.net/aefc46589fad7d78

If you like the project and find our work useful, please consider donating – your generous contributions help pay for the servers.